Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvointialueen toimitilaneuvottelujen tilannekatsaus

28691/2023

Valmistelija

  • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus on päättänyt 20.11.2023 hyvinvointialueen toimitilaohjelmasta, jonka tavoitteena on strategiakaudella vähentää tilojen neliömäärää 20%. Toisaalta hyvinvointialueelle täytyy varmistaa tilat palveluverkon tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimukset on neuvoteltava kuntien kanssa.

Neuvotteluiden suunnitelmallisen toteutuksen ohjaamista varten hyvinvointialuejohtaja on 24.11.2023 päätöksellään 123/2023 perustanut tilaneuvotteluiden ohjausryhmän.

Voimaanpanolain mukaan kunnilla ja kuntayhtymillä oli velvollisuus vuokrata sote- ja pelastustoimen toimitilat hyvinvointialueille 3+1 vuodeksi. Lakisääteisen vuokraamisvelvoitteen päättyessä kuntien tulee ottaa huomioon kuntalain 126 §:n mukainen yhtiöittämisvelvollisuus kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunta toimii markkinoilla vuokratessaan toimitiloja hyvinvointialueelle tai yksityiselle toimijalle.​

Kuntien on tarpeen ryhtyä valmistelemaan yhtiöittämistä viipymättä. Osana tätä valmistautumista on käynnistetty hyvinvointialueen ja kuntien väliset vuokratiloja koskevat neuvottelut. Neuvottelut aloitettiin kuntien talous- ja hallintojohtajille suunnatulla info- ja keskustelutilaisuudella 9.1.2024 ja sen jälkeen on aloitettu kuntakohtaiset käynnit.

Kuntakohtaisissa neuvotteluissa käydään läpi

  • vuokratilojen nykytilanne,
  • palveluverkkopäätöksistä johtuvat toimitilojen vähennykset ja muutokset,
  • uusien sopimusten osalta lainsäätäjän vaatimukset vuokraustoiminnalle, kuten määräaikainen varainsiirtoverovapaus yhtiöittämistilanteessa ja rajoitteet kunnan oikeuteen tuottaa palveluita yhtiöitetylle toiminnalle,
  • valmisteltu vuokrasopimusmalli,
  • irtisanottavat sopimusten osalta valtion korvauskäytännöt sekä
  • opiskeluhuollon tilat, jotka muodostavat poikkeuksen yhtiöittämisvelvollisuudesta.


Jaoston tausta-aineistoissa (oheismateriaalina) on listaus voimassa olevista vuokrasopimuksista ja valmisteltu vuokrasopimusmalli. Tukipalvelujohtaja Pekka Erola esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Seuraavaan konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen tuodaan päätettäväksi kunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksen perusteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä tiedoksi toimitilaneuvottelujen tilannekatsauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa ja kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).