Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1-12/2023

28940/2023

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi
  • Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 5.12.2022 § 129 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Vuoden 2023 talousarviossa toimielimien kustannukset sisältyvät strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon ja muodostavat tehtäväalueella kokonaisuutena oman palvelulinjan (PL70). Palvelulinjataso on aluevaltuustoon nähden sitova tuloksen tasolla. 

Konserni- ja toimitilajaoston toteutuneet kustannukset vuonna 2023 ovat yhteensä 52 638 €.​ Kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut) sekä muihin toimintakuluihin (vuokrakulut). 

Konserni- ja toimtilajaoston talouden toteumaraportti vuodelta 2023 on liitteenä. Luvut ovat jaoston lopulliset tilinpäätösluvut. Konserni- ja toimitilajaoston vuoden 2024 talousarvio on riittävän suuruinen jaoston toiminnalle, kun otetaan huomioon vuodelta 2023 toteutuneet kustannukset. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).