Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Konserni- ja toimitilajaoston vaali toimikaudeksi 2024-2025 (ote liitteenä)
     
  • Hallintojohtajan viranhaltijapäätös; Ulkopuolisten asiantuntuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin (ote liitteenä)
     
  • Koordinaatioryhmän 12.12.2023 kokouksen muistio (muistio oheismateriaalina)

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti, että jaostolle tuodaan tiedoksi tilannekatsaus uudistamisohjelman nykytilanteesta sekä listaus hyvinvointialueen vuokrasopimuksista (lisättiin kokouksen oheismateriaaliksi). 

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand informoi jaoston valvontavastuun toteuttamiseen liityen erillisistä ratkaisuista sekä Sydänsairaalan tilanteesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).