Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportointi 1-12/2023

19778/2023

Valmistelija

  • Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, missä Pirkanmaan hyvinvointialueella on määräysvalta. Määräysvalta muodostuu yleensä siten, että emoyhtiön omistusosuus tyttäristä on yli 50 prosenttia tai että emoyhtiöllä on muulla tapaa yli puolet tyttären äänivallasta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernin tytäryhtiöitä tilikauden 2023 lopussa ovat: Coxa Oy (66,6 %), Keiturin Sote Oy (100 %), Tays Sydänkeskus Oy (82,8 %) ja Tays Kehitysyhtiö Oy (59,4 %).

Tytäryhtiöt raportoivat taloudesta ja toiminnastaan kuukausittain. Erikseen kootaan myös osavuosikatsaus maaliskuun-, kesä- ja syyskuun tilanteista sekä koko vuoden osalta, missä raportoinneissa mukana ovat myös Pirkanmaan hyvinvointialueen osakkuusyhtiöt. Raportointi on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernivalvontaa ja omistajaohjausta.

Voidaan todeta, että tytäryhtiöille asetetut tavoitteet vuodelle 2023 ovat pääosin toteutuneet. Yhtiöiden talous on pysynyt vakaana ja toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden raportit (salassa pidettävä, JulkL 24.1, 20 §) tallennetaan oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä raportoinnin 1-12/2023 tiedoksi tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana controller Mirja Mäntylää.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).