Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Konserni- ja toimitilajaoston päätöksen 13.4.2022 (§ 8) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Matti Helimo ja Sinikka Torkkola/Minna Minkkinen (Varalle Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult).

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Helimo ja Minna Minkkinen (Varalle Lassi Kaleva ja Marika Ala-Herttuala).