Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Katsaus toimitilakustannuksista, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka
  • Vuokrauksen periaatteet, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka
  • Investointisuunnitelma, esittelijänä strategiajohtaja Arto Ranta
  • Lähetekeskustelu hallitusten nimeämisten prosessista, konsernipalvelujohtaja Juhani Sand ja konserniohjauspäällikkö Timo Tiainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin Petri Laurikkaa ja Arto Rantaa asiantuntijoina asioiden esittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko 18:51-18:56. Laurikka ja Ranta poistuivat kokouksesta tauon aikana.

Konserni- ja toimitilajaosto esitti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan esitys nimeämisvaliokunnasta tai vastaavasta työryhmästä ja koonti tulevista paikoista.