Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Hyvinvointialueen toimitilojen tarkentaminen palveluverkkopäätöksiin perustuen

8264/2024

Valmistelija

  • Pekka Erola, TUKIPALVELUJOHTAJA, pekka.erola@pirha.fi
  • Tuukka Salkoaho, INTEGRAATIOJOHTAJA, tuukka.salkoaho@pirha.fi
  • Ari Kulmala, TILAHALLINTAJOHTAJA, ari.kulmala@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus on päättänyt 20.11.2023 § 327 hyvinvointialueelle toimitilaohjelman. Toimitilaohjelman mukaan palveluiden verkoston suunnittelu ohjaa kiinteistö- ja toimitilajohtamista sekä toimipisteverkon suunnittelua. Hyvinvointialueelle täytyy varmistaa tilat palveluverkon tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla vuokrasopimuksilla. Toisaalta toimitilaohjelman tavoitteena on strategiakaudella vähentää tilojen neliömäärää 20 %. 

Aluehallitus on vuoden 2023 ja kevään 2024 aikana tehnyt hyvinvointialueen palveluverkkoa koskevia päätöksiä. Palveluverkkoa koskevien päätösten toimeenpanoa varten käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena oli tunnistaa Pirhan toimitiloista kohde- ja kuntakuntakohtaisesti, mitä tiloja jatkossa hyödynnetään ja mitkä tilat voidaan palveluverkkopäätösten mukaisesti irtisanoa. Toimitilojen läpikäynti tapahtui kolmessa alueellisessa alatyöryhmässä, jotka kokoontuivat kerran viikossa viiden viikon ajan. Työn etenemistä seurasi viikottain kokoontuva työryhmä. Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin tilat, jotka ovat vain opiskeluhuollon käytössä, koska näiden osalta oletuksena on, että tilat säilyvät nykyisessä käytössä, sekä osa pelastustoimen tiloista (20 VPK:ta). Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle rajattiin asumispalveluiden tilat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevat tilat seuraavissa kunnissa: Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Parkano, Kihniö ja Virrat. Näiden osalta tarkastelu tehdään myöhemmin palveluverkkoa koskevat päätökset huomioiden.  

Osana työtä hyvinvointialueen toimitiloille muodostettiin neliportainen luokittelu kuvaamaan tilojen jatkokäyttöä, jatkokäytön mahdollisesti edellyttämiä muutos- tai kehittämistarpeita ja tiloista luopumista. Lisäksi työn tavoitteena oli valmistella tulevia vuokrasopimusneuvotteluita. Työ on dokumentoitu päätöksen liitteenä olevaan koontitaulukkoon, joka sisältää tarkastellut tilat kunnittain ja toimipisteittäin, toimitilan luokituksen sekä olennaiset lisätiedot tiivistetysti. Osana työtä tunnistettiin, että noin 14 %:sta tarkastelluista toimitiloista voidaan luopua, joten luokittelu on toteutettu toimitilaohjelman mukaisesti.

Konserni- ja toimitilajaosto on kokouksessaan 16.4.2024 § 23 käsitellyt kunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksen perusteet, joita sovelletaan sote- ja pelastustoimen toimitilojen vuokraukseen voimaanpanolain mukaisen siirtymäajan (3+1 vuotta) päätyttyä. Neuvotteluja kuntien kanssa jatketaan päätöksen liitteenä olevan luokittelun ja konserni- ja toimitilajaoston päättämien toimitilojen vuokrauksen perusteiden mukaisesti. 

Liitteenä toimitilojen luokittelun koonti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä tiedoksi liitteen mukaisen toimitilojen luokittelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa. 

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).