Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.  

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Tuula Petäkoski-Hult ja Veikko Vallin. Varalla ovat: Katri Virkkunen ja Katja Kotalampi.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Petäkoski-Hult ja Katri Virkkunen. Varalle Katja Kotalampi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).