Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Koordinaatioryhmän 28.5.2024 kokouksen muistio (oheismateriaalina).

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Konsernipalvelujohtaja kertoi Tays uudistamisohjelman käynnistämisen ja rakennusinvestointien valvonnan suunnittelun tilanteesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).