Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Coxa Oy:n osakkeiden lunastusoikeuden käyttäminen

3488/2023

Valmistelija

 • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 19.12.2022 antanut suostumuksen, että Mänttä-Vilppula, Sastamala ja Valkeakoski saavat myydä omistamansa Coxa Oy:n osakkeet. Ilman tätä suostumusta osakkeet olisivat siirtyneet vastikkeetta Pirkanmaan hyvinvointialueelle osana hyvinvointialueuudistusta.

Kyseiset kunnat myivät Coxa Oy:n osakkeet Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, mikä laukaisi Coxa Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden. Lunastusoikeudesta määrätään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä muun muassa seuraavaa:

 • Osakkeen siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta hallitukselle, jolloin osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:
 • Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja ja kaikkia siirtymisiä, myös siirtoja entisille osakkeenomistajille.
 • Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka, jos se ilmeisesti ylittää osakkeiden käyvänarvon, lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Mikäli saanto on vastikkeeton, lunastushinta on käypä hinta.
 • Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on hallituksen jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Myyjät ja ostaja ovat sopineet kauppahinnaksi 4000 € / osake. Lunastusoikeuden kohteina olevia osakkeita on yhteensä 150 kappaletta, noin 5,1 % Coxa Oy:n osakekannasta. Käytettävissä olevien alustavien tietojen mukaan muut omistajat eivät ole käyttämässä lunastusoikeuttaan. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 14 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää 

 • että Pirkanmaan hyvinvointialue ei käytä lunastusoikeutta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Coxa Oy:n osakkeisiin, ja 
 • tarkastaa pykälän kokouksessa

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

 • Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää lunastusoikeutta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Coxa Oy:n osakkeisiin.
 • tarkastaa pykälän kokouksessa

Esteellisyys

 • Marika Ala-Herttuala ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki kokouksessa esitykseen seuraavan muutosesityksen: 

Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää lunastusoikeutta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Coxa Oy:n osakkeisiin.

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19:02-19:04 ennen seuraavan pykälän käsittelyä.