Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen

5396/2023

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Saman pykälän mukaisesti hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Yhtiöiden hallituskokoonpanoja täytyy tarkastella kokonaisuuksina, jotta hallituksille asetettavat vaatimukset täyttyvät. Tämä edellyttää omistajien vuoropuhelua niissä yhtiöissä, joissa on useita omistajia. Kokonaisuuden tarkastelu voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun omistajien vuoropuhelu hallitusten kokoonpanoista on edennyt riittävän pitkälle. Näin ollen on tarkoituksenmukaista delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeus nimetä jäseniä hallituksiin siten, että mahdollisesti nimettävän viranhaltijan sijaan nimetään toinen henkilö esimerkiksi hallituskokoonpanon tasa-arvovaatimusten täyttämiseksi. 

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • nimetä NN Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen
  • delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
  • tarkastaa pykälän kokouksessa

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

  • nimetä Tytti Artkosken, Suvi Forssin ja Riitta Ollilan Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen
  • delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
  • tarkastaa pykälän kokouksessa