Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tays kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen

5379/2023

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tays Kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Saman pykälän mukaisesti hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • nimetä NN Tays Kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen
  • tarkastaa pykälän kokouksessa

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

  • nimetä Anne-Mari Jussilan, Pekka Järvisen ja Teemu Laineen (Tampereen yliopisto) Tays Kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen
  • tarkastaa pykälän kokouksessa