Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen

5377/2023

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Saman pykälän mukaisesti hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • nimetä NN Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen
  • tarkastaa pykälän kokouksessa

 

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

  • nimetä Jari Anderssonin, Milka Hanhelan 1.7. 2023 lukien, Mikko Hannolan, Leena Kostiaisen 30.6.2023 asti, Kati Kristianssonin, Hanna Laineen, Juhani Sandin, Joakim Vigeliuksen ja Tapio Visakorven Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen
  • tarkastaa pykälän kokouksessa