Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.  

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Marika Ala-Herttuala ja Torkkola Sinikka, varalle Saana Vahvelainen ja Atanas Aleksovski

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Torkkola Sinikka ja Petäkoski-Hult Tuula, varalle Helimo Matti.