Monipalveluvaliokunta, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Perustelut

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan kokouskutsu ja asialista lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta valiokunnan jäsenille sekä varajäsenille. Kokouskutsu ja asialista lähetetään sähköisesti.

Valiokunnan kokoukseen osallistuu varsinainen jäsen. Valiokunnan jäsen kutsuu sijaansa varajäsenen,​ mikäli on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.  Todettiin läsnäolijat.

Kokouskäsittely

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eetu Hukkaselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).