Monipalveluvaliokunta, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valiokuntien käsikirja

24853/2023

Valmistelija

  • Nella Lehtinen, VALIOKUNTAKOORDINAATTORI, nella.lehtinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen valiokuntatyön perusteet, valiokuntien tehtävät, työnjaon sekä menettelytavat määritellään aluevaltuuston hyväksymässä valiokuntien työjärjestyksessä. Lisäksi se määrittää valiokuntien toimintaa suhteessa aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksentekoon.

Valiokuntatyöskentelyä on kehitetty vuoden 2023 aikana ja osana tätä kehittämistyötä on valmisteltu valiokuntien työskentelyn tueksi valiokuntien käsikirjaa. Käsikirjan tarkoituksena on täydentää valiokuntien työjärjestystä ja tarkentaa kokoustyöskentelyn käytäntöjä. Lisäksi käsikirjassa kuvataan valiokuntatyön eri prosesseja valiokuntien keskeisimpien käsittelyprosessien eli kannanottojen, lausuntojen sekä mietintöjen osalta. Käsikirja sisältää myös valiokuntien puheenjohtajakollegion linjaukset valiokuntatyöskentelystä. Käsikirjan on tarkoitus toimia puheenjohtajien, vastuuviranhaltijoiden sekä sihteerien tukena. Luonnos valiokuntien käsikirjasta on liitteenä.

Käsikirja on työjärjestystä joustavampi niin, että sen päivittäminen tehdään puheenjohtajakollegion linjausten pohjalta. Käsikirjan luonnosta esiteltiin puheenjohtajakollegiolle kokouksessa 11.10.2023 ja käsikirja päätettiin lähettää valiokuntiin käsiteltäväksi ja kommenteille.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

  • keskustelee valiokuntien käsikirjan luonnoksesta ja
  • antaa kommenttinsa valiokuntien käsikirjasta valiokuntien puheenjohtajakollegiolle.

Päätös

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).