Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Aluevaltuuston edustajan valinta

383/2022

Valmistelija

  • Henna Fager, PROJEKTISUUNNITTELIJA, henna.fager@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 11. luvun mukaan vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen / toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

Nuorisovaltuuston 1.1.2024 voimaan astuneen työjärjestyksen mukaisesti nuorisovaltuustoa aluevaltuuston kokouksissa edustaa puheenjohtaja (tai hänen ollessaan estynyt nuorisovaltuuston kokouksen valitsema varahenkilö).

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään 22.2.2024. Ajalla 1.1.-21.2.2024 nuorisovaltuuston aluevaltuuston edustajana toimii voimassa olevan työjärjestyksen mukaisesti toimikauden 2023 puheenjohtaja Eetu Hukkanen. Nimetään varaedustaja nuorisovaltuuston aluevaltuuston edustajaksi ajalle 1.1.-21.2.2024.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston edustajan aluevaltuustoon ajalle 1.1.-21.2.2024
  • nimetä nuorisovaltuuston varaedustajan aluevaltuustoon ajalle 1.1.-21.2.2024.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti

  • merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston edustajaksi aluevaltuustoon puheenjohtaja Eetu Hukkasen nuorisvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti ajalle 1.1.-21.2.2024 sekä
  • nimetä nuorisovaltuuston varaedustajaksi aluevaltuustoon Zahra Shakerin ajalle 1.1.-21.2.2024.

Kokouskäsittely

Zahra Shaker asettautui ehdolle nuorisovaltuuston varaedustajaksi aluevaltuustoon.

Puheenjohtaja totesi, että nuorisovaltuusto on valinnut yksimielisesti Zahra Shakerin nuorisovaltuuston varaedustajaksi aluevaltuustoon.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).