Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kevään 2024 nuorisofoorumi järjestäjän valinta

26179/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto avaa kevään 2024 nuorisofoorumin järjestäjäpaikkakuntahaun.

Pirkanmaan nuorisofoorumin tarkoitus on kerätä maakunnan nuorisovaltuutetut yhteiseen tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus verkostoitua. Nuorisofoorumi pyritään järjestämään vaihtelevasti Pirkanmaalla. Nuorisofoorumi on mahdollisuus verkostoitua, mainostaa omaa kuntaa, jakaa vinkkejä nuvatoiminnasta ja luoda jotain uutta.

Nuorisofoorumin järjestäjäpaikkakuntahaun menettely sisältää seuraavia asioita:

 • paikkakunta voi järjestää nuorisofoorumin joko yksin tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa,
 • paikkakunnan tulee ilmoittautua ja kertoa perusteet, miksi kunta olisi hyvä järjestämään nuorisofoorumin,
 • Ilmoittautuneista hyvinvointialueen nuorisovaltuusto äänestää valittavan kunnan nuorisovaltuuston, jolle myönnetään kevään 2024 nuorisofoorumin järjestäminen. 

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

 • avata haun kevään 2024 nuorisofoorumin järjestäjäpaikkakunnaksi
 • linjata hakuajaksi 10.-26.11.2023,
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

Perustelut

Nuorisovaltuuston kokouksessa 9.11.2023 päätettiin avata kevään 2024 nuorisofoorumin järjestäjäpaikkakuntahaku.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

 • jatkaa nuorisofoorumin järjestäjäpaikkauntahakua 15.1.2024 asti.

Päätös

Nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (läsnä alle puolet edustajista). Asiasta käytiin keskustelua. Päätösehdotus hyväksytään seuraavassa kokouksessa 21.12.2023.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että suunnittelija Henna Fager sekä jäsenet Ava Vuorenpää ja Vilja Vänskä eivät olleet paikalla kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2023, § 187.

Koska nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (alle puolet edustajista paikalla) kokouksessa 7.12.2023, asia käsitellään uudelleen nuorisovaltuuston kokouksessa 21.12.2023

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

 • hyväksyä 7.12.2023 päätetyn nuorisofoorumin järjestäjäpaikkakuntahakun jatkamisen 15.1.2024 asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Henna Fager, PROJEKTISUUNNITTELIJA, henna.fager@pirha.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto avasi haun kokouksessaan 9.11.2023. Nuorisovaltuuston haun auki julistamiseen liittyvä kirje lähetettiin Pirkanmaan kuntien kirjaamoihin 29.11.2023 ja vastauksia pyydettiin 15.1.2024 mennessä.

Järjestäjiksi hakivat Valkeakosken sekä Kangasalan kaupunkien nuorisovaltuustot. Hakemukset kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

 • valita kevään 2024 nuorisofoorumin järjestäjän.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti

 • valita kevään 2024 nuorisofoorumin järjestäjäksi Valkeakosken kaupungin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitteli Kangasalan ja Valkeakosken kaupunkien nuorisovaltuustojen hakemukset ja päätti äänestystavaksi anonyymin äänestyksen (Forms) siten, että jokainen äänestää yhtä hakijaa. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Paikalla äänestyksessä oli 30 jäsentä.

Äänestyksen tulokset:

Kangasala 7 ääntä

Valkeakoski 18 ääntä

Tyhjä 3 ääntä

Poissa 2 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella eniten ääniä on saanut Valkeakosken kaupunki, joka hyväksyttiin Nuorisofoorumin kevään 2024 järjestäjäksi.

Merkitään, että Viljami Toivonen ja Venla Vuorinen saapuivat kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).