Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorisovaltuusto, talousarvio 2024

233/2024

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2024 talousarvion lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.  

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seurantaa tulee tehdä myös toimielinkohtaisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustapojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.

Nuorisovaltuuston budjetti vuodelle 2024 on 39 842 euroa. Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuodessa.

Liitteenä nuorisovaltuuston vuoden 2024 talousarvio.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä osaltaan aluevaltuuston hyväksymän budjetin sekä
  • merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti

  • hyväksyä osaltaan aluevaltuuston hyväksymän budjetin sekä
  • merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti pykälän otsikkoa muutettavaksi muotoon Nuorisovaltuuston talousarvio 2024 ja tilinpäätös 2023. Pykälän otsikon muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavanlaiseksi:

Nuorisovaltuusto päättää merkitä tiedoksi osaltaan aluevaltuuston hyväksymän budjetin vuodelle 2024 sekä merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston vuoden 2023 tilinpäätöksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).