Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Nuorisovaltuuston logokilpailu

28766/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuuston tapahtuma- ja viestintätiimi on kokouksessaan 23.11.2023 päättänyt esittää nuorisovaltuuston kokoukselle logokilpailun avaamista. Tapahtuma- ja viestintätiimi on valmistellut hyvinvointialueen graafisen ohjeistuksen pohjalta ohjeen kilpailutöiden laadinnasta sekä niiden lähettämisestä nuorisovaltuustolle.

Nuorisovaltuusto valitsee kokouksessaan 22.2.2024 kilpailua varten lähetettyjen teosten joukosta nuorisovaltuustolle uuden logon, jonka on noudatettava hyvinvointialueen graafista ohjeistusta ja sen on oltava yhteensopiva kaikissa viestintäkanavissa hyödynnettäväksi.

Nuorisovaltuusto käsittelee logokilpailun ohjeistuksen, säännöt sekä muut siihen liittyvät materiaalit. 

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • logokilpailun säännöistä ja muista ohjeistuksista,
  • linjata kilpailuajaksi 10.12.2023-30.1.2024.

Päätös

Nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (läsnä alle puolet edustajista). Asiasta käytiin keskustelua. Päätösehdotus hyväksytään seuraavassa kokouksessa 21.12.2023.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että suunnittelija Henna Fager sekä jäsenet Ava Vuorenpää ja Vilja Vänskä eivät olleet paikalla kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tapahtuma- ja viestintätiimiin puheenjohtaja Zahra Shaker esitteli asiaa.

Perustelut

Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2023, § 185.

Koska nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (alle puolet edustajista paikalla) kokouksessa 7.12.2023, asia käsitellään uudelleen nuorisovaltuuston kokouksessa 21.12.2023

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksytä 7.12.2023 kokouksessa läpi käydyt logokilpailun säännöt ja muut ohjeistukset.
  • hyväksyä 7.12.2023 kokouksessa linjatun kilpailuajan 10.12.2023-30.1.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Zahra Shaker, Pirhan nuorisovaltuuston jäsen, zahra.shaker@pirha.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tapahtuma- ja viestintätiimi on toteuttanut nuorisovaltuuston logokilpailun, jonka osallistumisaika on nyt päättynyt. Kilpailuun saapui kaksi (2) erillistä ehdotuskokonaisuutta nuorisovaltuuston graafisiksi materiaaleiksi.

Nuorisovaltuusto valitsee logokilpailun voittajan maaliskuun kokouksessaan. Käydään läpi logokilpailun tulokset sekä käydään lähetekeskustelua logon käyttöön liittyvistä säännöistä sekä graafisesta ohjeistuksesta.

Oheismateriaalina logokilpailuun saapuneet ehdotuskokonaisuudet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi logokilpailuun saapuneet hakemukset
  • merkitä tiedoksi lähetekeskustelu logon käyttöön liittyvistä säännöistä sekä graafisesta ohjeistuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).