Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pirkanmaan syksyn 2023 nuorisofoorumin julkilausuma

28768/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan nuorisofoorumi on Pirkanmaan nuorisovaltuustojen nuorille kohdennettu verkostoitumistapahtuma, joka järjestettiin Ylöjärvellä 2.12.2023. Pirkanmaan maakunnan nuorisovaltuustoista kutsuttiin nuorisovaltuustojen jäseniä, varajäseniä sekä nuorisovaltuustojen ohjaajia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista sekä verkostoitumaan muiden toimijoiden sekä yhteistyökumppanien kanssa.

Nuorisofoorumissa järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia Pirkanmaan osalta. Keskustelussa nousseiden aiheiden pohjalta nuorisovaltuuston tiimit ovat valmistelleet julkilausuman hyväksyttäväksi nuorisovaltuuston kokoukselle.

Julkilausuma tuo ilmi pirkanmaalaisten nuorisovaltuutettujen sekä myös laajemmin pirkanmaalaisten nuorten ääntä heille tärkeissä asioissa. Julkilausuma lähetetään paikallismedioille, maakuntalehdelle, tärkeimmille sidosryhmille sekä pirkanmaalaisille päättäjille.

Nuorisovaltuusto keskustelee julkilausumaluonnoksesta sekä päättää sen hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä syksyn 2023 nuorisofoorumin julkilausuman.

Päätös

Nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (läsnä alle puolet edustajista). Asiasta käytiin keskustelua. Päätös asian pöydälle jättämisestä hyväksytään seuraavassa kokouksessa 21.12.2023.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että suunnittelija Henna Fager sekä jäsenet Ava Vuorenpää ja Vilja Vänskä eivät olleet paikalla kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Nuorisovaltuuston kokouksessa 7.12.2023, § 186 jätettiin pöydälle.

Koska nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (alle puolet edustajista paikalla) kokouksessa 7.12.2023, asia käsitellään uudelleen nuorisovaltuuston kokouksessa 21.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksytä 7.12.2023 kokouksessa syksyn 2023 nuorisofoorumin julkilausuman pöydälle jättämisen
  • jättää nuorisofoorumin julkilausuman edelleen pöydälle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Pirkanmaan nuorisofoorumi on Pirkanmaan nuorisovaltuustojen nuorille kohdennettu verkostoitumistapahtuma, joka järjestettiin Ylöjärvellä 2.12.2023. Pirkanmaan maakunnan nuorisovaltuustoista kutsuttiin nuorisovaltuustojen jäseniä, varajäseniä sekä nuorisovaltuustojen ohjaajia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista sekä verkostoitumaan muiden toimijoiden sekä yhteistyökumppanien kanssa.

Nuorisofoorumissa järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia Pirkanmaan osalta. Keskustelussa nousseiden aiheiden pohjalta nuorisovaltuuston tiimit ovat valmistelleet julkilausuman hyväksyttäväksi nuorisovaltuuston kokoukselle.

Julkilausuma tuo ilmi pirkanmaalaisten nuorisovaltuutettujen sekä myös laajemmin pirkanmaalaisten nuorten ääntä heille tärkeissä asioissa. Julkilausuma lähetetään paikallismedioille, maakuntalehdelle, tärkeimmille sidosryhmille sekä pirkanmaalaisille päättäjille.

Nuorisovaltuusto keskustelee julkilausumaluonnoksesta sekä päättää sen hyväksymisestä.

Pirkanmaan nuorisofoorumin syksyn 2023 julkilausuma liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä syksyn 2023 nuorisofoorumin julkilausuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).