Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pirkkalan jäsenen eroaminen hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta

383/2022

Perustelut

Aluehallitus on nimennyt 23.1.2023 § 19 Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti kaudelle 2023. Nuorisovaltuuston jäsen Ava Vuorenpää on pyytänyt eroa nuorisovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Eropyyntö on liitteenä. Koska nykyinen toimikausi on juuri päättymässä, ei pyydetä kuntaa nimeämään uutta jäsentä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston uusi toimikausi alkaa 22.2.2024, jolloin on järjestäytymiskokous. Hyvinvointialueen kuntia on pyydetty nimeämään 7.2.2024 mennessä edustajansa nuorisovaltuuston kaudelle 2024-2025.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä Ava Vuorenpään eron tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Ava Vuorenpää ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 27 § 1 mom 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Ava Vuorenpää poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksen ajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).