Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Nuorisovaltuuston päätöksen 18.2.2023 (§ 17) mukaan tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Aarre Hytönen ja Vilja Vänskä. Varalla ovat Sara Järvinen ja Elias Harju.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarre Hytönen ja Vilja Vänskä. Varalle pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elsa Nisula ja Elias Harju.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).