Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Seuraavan kokouksen asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä seuraavan kokouksen asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Seuraava kokous on järjestäytymiskokous 22.2.2024.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).