Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Nuorisovaltuuston edustustehtävien ajankohtaiset asiat
  • Nuorisovaltuuston tiimien ajankohtaiset asiat
  • Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 21.12.2023 § 32/2023 Ulkopuolisten asiantuntuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin, päätös ja ohje oheismateriaalina

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi merkittävät asiat tiedoksi pöytäkirjaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).