Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Lasten ja nuorten psyykkinen oirehtiminen

91/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Rautalammi, TOIMIALUEJOHTAJA, sanna.rautalammi@pirha.fi
Paula Pasanen-Aro, VASTUUALUEJOHTAJA, paula.pasanen-aro@pirha.fi
Hanna Harju-Virtanen, VASTUUALUEJOHTAJA, hanna.harju-virtanen@pirha.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä on aluevaltuustossa 5.12.2022 jättänyt valtuustoaloitteen "Lasten ja nuorten psyykkinen oirehtiminen ei johdu vain palvelujen riittämättömyydestä tai vanhemmuuden kriiseistä, vaan vakavasta rakenteellisesta lainsäädännön ja asiantuntijuuden kriisistä".

Valtuustoaloitteessa tuodaan esiin, että lasten ja nuorten psyykkinen oirehtiminen ei johdu vain palvelujen riittämättömyydestä tai vanhemmuuden kriiseistä, vaan vakavasta rakenteellisesta lainsäädännön ja asiantuntijuuden kriisistä. Aloitteessa on problematisoitu esimerkein lapsen oikeuksien suhdetta psykologiseen kehitykseen ja aikuisten ja lasten rooleja sekä lainsäädännön vaikutusta lapsen kasvattamiseen ja hoivaan liittyvissä tilanteissa.

Vastausta valtuusaloitteeseen on valmisteltu erityispalveluiden toimialueella toimialuejohtaja Sanna Rautalammin johdolla. Valtuustoaloitteen johdosta annettu vastaus on liitteenä. Asia on käsitelty sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä 23.11.2023 sekä hyvinvointialueen johtoryhmässä 28.11.2023. 

Valtuustoaloite ja erityispalveluiden toimialueen antama vastaus ovat liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sanna Rautalammi, TOIMIALUEJOHTAJA, sanna.rautalammi@pirha.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä on aluevaltuustossa 5.12.2022 jättänyt valtuustoaloitteen "Lasten ja nuorten psyykkinen oirehtiminen ei johdu vain palvelujen riittämättömyydestä tai vanhemmuuden kriiseistä, vaan vakavasta rakenteellisesta lainsäädännön ja asiantuntijuuden kriisistä".

Valtuustoaloitteessa tuodaan esiin, että lasten ja nuorten psyykkinen oirehtiminen ei johdu vain palvelujen riittämättömyydestä tai vanhemmuuden kriiseistä, vaan vakavasta rakenteellisesta lainsäädännön ja asiantuntijuuden kriisistä. Aloitteessa on problematisoitu esimerkein lapsen oikeuksien suhdetta psykologiseen kehitykseen ja aikuisten ja lasten rooleja sekä lainsäädännön vaikutusta lapsen kasvattamiseen ja hoivaan liittyvissä tilanteissa.

Vastausta valtuusaloitteeseen on valmisteltu erityispalveluiden toimialueella toimialuejohtaja Sanna Rautalammin johdolla. Valtuustoaloitteen johdosta annettu vastaus on liitteenä. Asia on käsitelty sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä 23.11.2023 sekä hyvinvointialueen johtoryhmässä 28.11.2023. Aluehallitus on käsitellyt asiaa 11.12.2023 §367 ja esittänyt aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi. Aluevaltuusto on 15.1.2024 §15 palauttanut asian valmisteluun ja edellyttänyt nuorisovaltuuston lausuntoa asiassa.

Nuorisovaltuusto ei näe tarvetta hyvinvointialueen ohjeistusten tarkennuksiin, mutta jakaa aloitteen huolen yksiköiden henkilöstön riittävyydestä ja näkee erityisesti henkilöstön vaihtuvuuden vakavana ongelmana alalla. Nuorisovaltuusto katsoo, että lasten itsemääräämisoikeus nykyisellä tasollaan on lapsille kuuluva oikeus, ja myös laki tämän oikeuden nuorille turvaa. Nuorisovaltuusto pitää aloitteen aiheen yhteiskunnallisen keskustelun aktivoitumista toivottavana, painottuen eritoten lasten ja nuorten psyykkisen oirehtimisen juurisyiden etsimiseen.

Liitteenä nuorisovaltuuston lausunto valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten psyykkisestä oirehtimisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä lausunnon ja lähettää sen aluehallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Max Nikkari ja Elsa Nisula sosiaali- , terveys- ja pelastuspalveluiden tiimistä esittelivät tiimin laatiman lausunnon. Puheejohtaja tiedusteli nuorisovaltuustolta, että voidaanko lausunto hyväksyä yksimielisesti. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Aluehallitus, palvelulinjajohtaja Titta Pelttari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).