Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirhan nettisivujen kehittäminen nuorille ymmärrettävään muotoon

92/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perustelut:

Aluevaltuutettu Lassi Kaleva jätti 6.11.2023 aluevaltuustossa aloitteen, joka perustui nuorisovaltuuston edustajan toiveeseen erityisesti nuorille kohdennettujen verkkopalvelujen kehittämisestä. Valtuustoaloite on liitteenä.

Nuorisovaltuuston 21.12.2023 kokouksessa käydään lähetekeskustelu asiasta. Asia lähetetään sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimille valmisteltavaksi. Lausunto tästä hyväksytään nuorisovaltuuston kokouksessa 1.2.2024.

Viestintäjohtaja Elina Kinnusen vastaus valtuustoaloitteeseen on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • lähettää lausunnon valmisteltavaksi nuorisovaltuuston sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Nuorisovaltuuston sosiaali- terveys- ja pelastustiimi on valmistellut lausuntoa valtuutettu Lassi Kalevan ym. valtuustoaloitteeseen.

Lausuntoluonnos vastauksena aloitteeseen esitellään 1.2.2024 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä lausunnon ja lähettää sen aluehallitukselle

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti

  • hyväksyä lausunnon ja lähettää sen aluehallitukselle sekä
  • liittää lausunnon nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirjalle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Eetu Hukkanen ja Laurana Huhtakangas sosiaali- , terveys- ja pelastuspalveluiden tiimistä esittelivät tiimin laatiman lausunnon. Puheejohtaja tiedusteli nuorisovaltuustolta, että voidaanko lausunto hyväksyä yksimielisesti. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Aluehallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).