Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kokouksen avaus

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa nuorisovaltuuston kokouksen avatuksi. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).