Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Nuorisovaltuuston yhteistyö SASKY oppilaitosten kanssa

14568/2024

Valmistelija

  • Henna Fager, PROJEKTISUUNNITTELIJA, henna.fager@pirha.fi

Perustelut

Nuorivaltuusto kuulee SASKY:n edustaja Tuomas Waldenin esittelyä SASKY:n toimipisteistä sekä mahdollisia kokouspaikkoja syksylle 2024, sekä vuodelle 2025. Samalla nuorisovaltuustolta kysytään mielipidettä yhteisiä projekteja varten. Walden esittelee myös oppilaitosten kiinnostuksen kohteita yhteistyölle ja esittelyille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi esittelyn ja käydyn keskustelun sekä
  • päättää syksyn 2024 SASKY:n tiloissa pidettävät kokoukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin Tuomas  Waldenin esittelyä SASKY:n oppilaitoiksista, jotka olisivat kiinnostuneita yhteistyöstä nuorisovaltuuston kanssa, esimerkiksi järjestämällä kokouksia heidän tiloissaan syksyllä ja tutustuen oppilaitosten toimintaan ja tarjontaan. Kuultiin myös SASKY:n esittelemät yhteistyötoiveet, joita ovat muun muassa:

  • arjen vaikuttamismahdollisuuksien esitteleminen nuorille ja koululaitosten henkilökunnalle,
  • tuki eri asteilla tapahtuvaan vaikuttamiseen,
  • poikkioppilaitoksellisen yhteistyön lisääminen.

 

Merkittiin tiedoksi, että nuorisovaltuustolta kysytään kokouksen jälkeen Forms -lomakkeen kautta äänestyksellä, että missä SASKY:n esittelemissä oppilaitoksissa järjestetään syksyn kolme nuorisovaltuuston kokousta.

Merkittiin tiedoksi, että Venla Vuorinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).