Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Pirkanmaan hyvinvointialueen omahoito-ohjelmat nuorille

14569/2024

Valmistelija

  • Henna Fager, PROJEKTISUUNNITTELIJA, henna.fager@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueella on suunnitteilla ohjattuja omahoito-ohjelmia nuorille. Suunnittelijat Jenna Makkonen ja Krista Krekola esittelevät ohjattuja omahoito-ohjelmia ja niiden käyttöönottoa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Nuorisovaltuustolta toivotaan ajatuksia siitä, miten omahoito-ohjelmat tulisivat nuorille paremmin tutuiksi ja lähestyttävämmiksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi sekä
  • antaa suulliset kommentit nuorille suunnattujen ohjattujen omahoito-ohjelmien käyttöönotosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa kuultiin asiantuntijoina suunnittelija Jenna Makkosen ja suunnittelija Krista Krekolan esitystä nuorille suunnatuista ohjatuista omahoito-ohjelmista.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).