Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Nuorisovaltuuston päätöksen 22.2.2024 (§ 43) mukaan tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Taina Suuniittu ja Neea Koivisto. Varalla ovat Pinja Kotro ja Anni Lahtinen.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Taina Suuniitun ja Anni Lahtisen. Varalle valittiin Elias Eironen ja Eetu Hukkanen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).