Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Tiedoksi merkittävät

Perustelut

  • Puheenjohtajaneuvoston ajankohtaiset asiat,
  • Nuorisovaltuuston edustustehtävien ajankohtaiset asiat,
  • Nuorisovaltuuston tiimien ajankohtaiset asiat,
  • Liikkuvilla palveluilla korvattavat lähiasemat -palveluverkkoasia käsitellään aluehallituksessa 17.6.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kuultiin puheenjohtajaneuvoston ajankohtaiskatsaus.

Kuultiin nuorisovaltuuston tiimien ajankohtaiset asiat.

Kuultiin edustustehtävien ajankohtaiset asiat.

Kuultiin Liikkuvilla palveluilla korvattavat lähiasemat -palveluverkkoasian käsittelystä aluehallituksessa 17.6.2024.

Merkittiin tiedoksi, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto järjestää nuorisofoorumin syksyllä Kalajoen areenalla.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).