Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Varajäsenen eroaminen nuorisovaltuustosta, Nokia

383/2022

Perustelut

Aluehallitus on nimennyt 19.2.2024 § 54 Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Nuorisovaltuuston varajäsen Tiia-Maria Ylipaholuoma on pyytänyt eroa nuorisovaltuuston varajäsenyydestä. Eropyynnön voi ilmoittaa nuorisovaltuustolle sähköpostitse. Eropyyntö on liitteenä.

Nokian kaupunkia pyydetään tekemään esitys uudesta varajäsenestä Ylipaholuoman tilalle hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Hallintojohtaja nimeää uuden jäsenen kunnan esityksestä nuorisovaltuustoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi Tiia-Maria Ylipaholuoman eron nuorisovaltuuston varajäsenyydestä,
  • pyytää Nokian kaupunkia tekemään esityksen uudesta varajäsenestä Ylipaholuoman tilalle hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).