Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet

11705/2024

Valmistelija

  • Kristiina Lumme, STRATEGIAPÄÄLLIKKÖ, kristiina.lumme@pirha.fi
  • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueet ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa ja valtion talousohjausta. Valtion rahoitus antaa raamit hyvinvointialueiden toiminnalle. Valtion rahoitus on yleiskatteellista ja vuositasolla kiinteä määrä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviovalmistelu vuodelle 2025 käynnistyy toukokuussa 2024 ja aluehallitus käsittelee talousarvion marraskuun 2024 aikana ja aluevaltuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa 2024. Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia toimii talousarvion laatimisen perustana. Strategian toimeenpano-ohjelma täsmentää strategiaa ja sen toimenpiteet kytkeytyvät talousarvioon. Talousarvion tavoitteissa on pyritty huomioimaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tavoitteet vuosille 2023-2026.  

Vuoden 2025 alustavat tavoitteet muodostuvat talousarvion järjestämisen tavoitteista sekä tehtäväalueiden toiminnallisista tavoitteista.

Aluehallitus lähetti talousseminaarissaan 20.5.2024 valmistelemansa alustavat vuoden 2025 tavoitteet valiokunnille ja vaikuttamistoimielimille lausunnoille. Lausunnot tulee antaa 30.8.2024 mennessä. 

Liitteenä talousarvion tavoitteiston muodostavat järjestämisen tavoitteet sekä tehtäväalueiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjojen toiminnalliset tavoitteet. Taloussuunnitteluohje vuoden 2025 suunnitteluun on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • antaa lausunnon aluehallituksen toiminta- ja talousseminaarissa valmistelluista alustavista vuoden 2025 tavoitteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa kuultiin asiantuntija strategiapäällikkö Kristiina Lumpeen esitystä talousarvion tavoitteista vuodelle 2025.

Merkittiin tiedoksi, että Elvi Olkinuora ja Aino Äikäs liittyivät kokoukseen pykälän käsittelyn aikana, sekä Aatos Kallio ja Martti Kaisti poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).