Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Hyvinvointialueen nuorille suunnatun viestinnän kehittäminen

7027/2024

Valmistelija

  • Henna Fager, PROJEKTISUUNNITTELIJA, henna.fager@pirha.fi

Perustelut

  1. Nuorten sivujen kehittäminen: kuulemme nuorisovaltuuston mielipiteen sivustojen parantamiseksi.
  2. Tapahtumien järjestäminen: keskustellaan nuorten osallistumisesta tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
  3. Viestintä: pohditaan, millä tavoin nuorisovaltuusto haluaa viestiä toiminnastaan.
  4. Hyvinvointialueen viestintä: keskustellaan, mitä nuorisovaltuusto odottaa hyvinvointialueen viestinnältä ja miten viestintä voisi tukea nuorisovaltuuston toimintaa.

Nuorisovaltuuston ohjaaja Henna Fager sekä viestintäasiantuntija Elli Aho esittelevät asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henna Fager, PROJEKTISUUNNITTELIJA, henna.fager@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan viestintävastaavia Elli Ahoa sekä Henna Fageria, jotka esittelivät nuorisovaltuustolle hyvinvointialueen palveluviestinnän kehittämistä ja keräsivät nuorisovaltuuston ajatuksia nuorille suunnatusta viestinnästä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).