Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 LISÄPYKÄLÄ: Muut esille tulevat asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Nuorisovaltuusto käy läpi kaikki muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä muut esille tulevat asiat tiedoksi pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto kävi keskustelun kokousten avoimuudesta, kokoustiloista sekä edustuspaikasta aluehallituksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).