Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 LISÄPYKÄLÄ: Nuorisovaltuuston jäsenen eroaminen (lisäpykälä)

383/2022

Perustelut

Aluehallitus on nimennyt 19.2.2024 § 54 Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Nuorisovaltuuston jäsen Max Nikkari (vapaavalintainen) on pyytänyt eroa nuorisovaltuuston jäsenyydestä. Eropyyntö tulee ilmoittaa nuorisovaltuustolle sähköpostitse. Eropyyntö on liitteenä.

 Nuorisovaltuuston työjärjestyksen 6.1 §:n mukaisesti hallintojohtaja nimeää vapaavalintaisten paikkojen jäsenten vaalissa ensimmäiselle varasijalle jääneen henkilön uudeksi jäseneksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi Max Nikkarin eron nuorisovaltuuston jäsenyydestä,
  • pyytää hallintojohtajaa nimeämään uuden jäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).