Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Nuorisovaltuuston sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tiimin täydennys

4070/2024

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston työjärjestyksen mukaan nuorisovaltuusto jakautuu sisäisen toimintansa organisointia varten kolmeen eri tiimiin.

Nuorisovaltuuston tiimit toimivat nuorisovaltuuston asioita valmistelevina toimieliminä, eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne valmistelevat päätösesitykset nuorisovaltuuston kokoukselle. Tiimit laativat kannanottoja, mietintöjä, julkilausumia sekä muita asiakirjoja nuorisovaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi tiimit vastaavat nuorisovaltuuston kokouksen niille päätettäviksi annetuista asioista.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimi vastaa Pirkanmaan hyvinvointialueen alaisista edunvalvonta-asioista sekä toimielinedustuksesta hyvinvointialueen toimielimissä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimiin kuuluu kymmenen (10) jäsentä.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • valita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimiin kymmenen (10) jäsentä toimikaudelle 22.2.2024 - 6.2.2025.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti

  • valita Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimiin jäseniksi Anni Lahtisen, Eemi Jaakolan, Roosa Kukkosen, Ilmari Huuskon, Taina Suuniitun ja Taika Kiurun toimikaudelle 22.2.2024 - 6.2.2025.

Kokouskäsittely

Merkittiin tiedoksi, että Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimiin ilmoittautuivat Anni Lahtinen, Eemi Jaakola, Roosa Kukkonen, Ilmari Huusko, Taina Suuniittu ja Taika Kiuru. Kokoonpanoa täydennetään myöhemmin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 22.2.2024 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tiimiin ilmoittautui kuusi (6) jäsentä, tiimi koostuu kymmenestä (10) jäsenestä. Täydennetään sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluidentiimiä neljällä (4) jäsenellä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää täydentää sosiaali- ja terveys- ja pelastustiimiä neljällä (4) jäsenellä toimikaudelle 22.2.2024 - 6.2.2025.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimin jäseniksi Eetu Hukkasen, Oliver Priimägin, Venla Vuorisen sekä Tuomas Hämäläisen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja tiedusteli halukkaita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimin jäseniksi. Halukkaiksi ilmoittautuivat Eetu Hukkanen, Oliver Priimägi, Venla Vuorinen sekä Tuomas Hämäläinen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).