Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

26173/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuuston työjärjestyksessä todetaan, että nuorisovaltuusto laatii itselleen vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä -kertomuksen.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman valmistelu alkaa marraskuussa 2023 ja se tuodaan hyväksyttäväksi nuorisovaltuuston kokoukseen 7.12.2023.

Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma täydentää nuorisovaltuuston strategisia linjauksia ja siinä listataan nuorisovaltuuston konkreettisia toimenpiteitä, joiden pohjalta nuorisovaltuusto toteuttaa toimintaansa vuonna 2024.

Nuorisovaltuusto käy lähetekeskustelun vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä käydyn keskustelun toimintasuunnitelasta vuodelle 2024 tiedoksi,
  • lähettää toimintasuunnitelman valmisteltavaksi nuorisovaltuuston tiimeille.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti

  • jättää asian pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Nuorisovaltuuston työjärjestyksessä todetaan, että nuorisovaltuusto laatii itselleen vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä -kertomuksen.

Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma täydentää nuorisovaltuuston strategisia linjauksia ja siinä listataan nuorisovaltuuston konkreettisia toimenpiteitä, joiden pohjalta nuorisovaltuusto toteuttaa toimintaansa vuonna 2024.

Nuorisovaltuusto käy lähetekeskustelun vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • käydä lähetekeskustelun vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta ja merkitä keskustelu tiedoksi,
  • lähettää toimintasuunnitelman valmisteltavaksi nuorisovaltuuston tiimeille.

Päätös

Nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (läsnä alle puolet edustajista). Asiasta käytiin keskustelua. Päätösehdotus hyväksytään seuraavassa kokouksessa 21.12.2023.

Perustelut

Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2023 § 180.

Koska nuorisovaltuusto ei ollut päätösvaltainen (alle puolet edustajista paikalla) kokouksessa 7.12.2023, asia käsitellään uudelleen nuorisovaltuuston kokouksessa 21.12.2023

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä 7.12.2023 kokouksessa käydyn lähetekeskustelun vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta ja merkitä keskustelu tiedoksi,
  • lähettää toimintasuunnitelman valmisteltavaksi nuorisovaltuuston tiimeille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Nuorisovaltuuston tulee työstää toiminnalleen suunnitelman vuodelle 2024, johon kirjataan vuoden tavoitteita ja toiveita toimintaan liittyen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • lähettää toimintasuunnitelman vuodelle 2024 valmisteluun tiimeille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).