Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Nuorisovaltuuston päätöksen 18.2.2023 (§ 17) mukaan tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Elvi Olkinuora ja Aarre Hytönen. Varalla ovat Jero Lampila ja Neea Koivisto.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi nuorisovaltuuston jäsenet Eemeli Tuominen ja Jero Lampila sekä varalle nuorisovaltuuston jäsenet Oliver Priimägi ja Elias Eironen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).