Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Rakenteellinen sosiaalityö ja siihen liittyvät sosiaaliset raportit

1510/2024

Valmistelija

  • Henna Fager, PROJEKTISUUNNITTELIJA, henna.fager@pirha.fi

Perustelut

Rakenteellisen sosiaalityön ja sen merkittävän työvälineen - sosiaalisen raportoinnin - avulla tuotetaan asiakastyöhön perustuvaa tietoa, joka koskee asiakkaiden tarpeita ja niiden yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien vaikuttavuutta ja vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin. Rakenteellinen sosiaalityö tekee näkyväksi asiakkaiden ongelmia, tarpeita ja vahvuuksia ja niiden suhteita yhteisöön ja yhteiskuntaan. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää ja kohdentaa toimenpiteitä vaikuttavasti sekä parantaa sosiaalihuollon, sosiaalityön ja hyvinvointialueen muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii rakenteellisen sosiaalityön työryhmä ja palvelulinjakohtaisia rake-tiimejä. Palvelulinjojen yhteistyönä toteutamme alkuvuodesta 2024 sosiaalisen raportin köyhyyden ilmiöstä.

Rakenteellisen sosiaalityön työryhmä ja palvelulinjakohtaiset rake-tiimit ovat kiinnostuneita kuulemaan nuorisovaltuuston ajatuksia köyhyydestä. Miten köyhyys näkyy nuorten arjessa ja elämässä? Onko nuorisovaltuusto tai sen yksittäiset jäsenet saaneet yhteydenottoja, jotka liittyvät köyhyyden tematiikkaan?

Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä Pirhassa tehdään osin Hoppu2-hankkeen kautta, ja hankkeessa kokonaisuudesta vastaa Riikka Sujamo. Elina Perkiö, avopalveluiden rakenteellisen sosiaalityön kehittäjäsosiaalityöntekijä, toimii työparina sekä kansallisessa että Pirhassa tapahtuvassa kehittämistyössä.

Oheismateriaalina Köyhyys Pirkanmaalla - sosiaalinen raportti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi rakenteellinen sosiaalityö esitykset ja siihen liittyvän raportin,
  • antaa kommentit rakenteellisen sosiaalityön työryhmälle (tietojohtamisen suunnittelija Riikka Sujamo ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina suunnittelija Katri Maahin ja Taltu -hankkeen projektityöntekijä Sanna Ylistenniemen esitys aiheesta.

Tiedoksi

Riikka Sujamo, Elina Perkiö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).