Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tiedoksi merkittävät

Perustelut

  • Puheenjohtajaneuvoston ajankohtaiset asiat
  • Nuorisovaltuuston edustustehtävien ajankohtaiset asiat
  • Nuorisovaltuuston tiimien ajankohtaiset asiat
    • tapahtuma- ja viestintätiimin tarra-tilaukset
  • Nuorisovaltuuston ryhmäytyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin puheenjohtajaneuvoston ajankohtaiskatsaus. Puheenjohtajaneuvosto on kokoustanut ja käsitellyt tähän kokoukseen tulevia asioita.

Kuultiin edustustehtävien ajankohtaiset asiat. Toimielimet eivät ole vielä aluevaltuustoa sekä maakunnallisen perhetukiverkoston työryhmää lukuun ottamatta kokoustaneet.

Kuultiin nuorisovaltuuston tiimien ajankohtaiset asiat. Tiimeistä osa on jo pitänyt ensimmäisen kokouksensa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).