Tarkastuslautakunta, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja hyte-kerroin

582/2022

Perustelut

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta on kutsunut Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan ja esittelijän yhteiskokoukseen, jossa kuullaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä osana kuntien ja hyvinvointialueen tehtäviä.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Edellytyksiä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle luovat koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kunnan tehtävät.

Jatkossa kuntia palkitaan vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska hyvinvoiva väestö on elinvoimaisen kunnan ja hyvinvointialueen edellytys. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään laajasti. 

Kokoukseen saapuu Tampereen kaupungin hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen kertomaan asiasta.

Kokouksessa keskustellaan asiasta ja mahdollisesta yhteistyöstä myös jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi saadut selvitykset ja käydyn keskustelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko § 80 käsittelyn aikana klo 9.55-10.00.

Kuultiin asiantuntijana § 80 aikana Tampereen kaupungin hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylästä, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).