Tarkastuslautakunta, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023 - 2026

528/2022

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Hyvinvointialuelain 126 § mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuksen kilpailutusta valmistavat toimenpiteet on aloitettu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Esteellisyys

Kirsi Pelvola ilmoitti olevansa esteellinen § 71 asioiden käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 10.34-11.10. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko § 71 käsittelyn alussa klo 10.34-10.40

Merkittiin, että Kauko Turunen poistui kokouksesta kokonaan § 71 käsittelyn aikana.

Perustelut

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hyvinvointialuelain 126 § mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuksen kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa. Tilintarkastuspalveluiden hankinta ylittää hankintalain 26 §:ssä tarkoitetun palveluhankintojen 215 000 euron EU-kynnysarvon, joten kilpailutus tulee tehdä sen mukaisesti. Kilpailutus kattaa tilikaudet 2023-2026. Sopimusta on lisäksi mahdollista jatkaa kahden optiovuoden ajan.

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella siten, että valituksi tulee hyvinvointialueen kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa hinnan painoarvo on 40 % laadun 60 %. Laadun tarkemmat vertailuperusteet ilmenevät tarjouspyynnöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää 

  • että Pirkanmaan hyvinvointialueen sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta kilpailutetaan oheismateriaalina olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta oikeuttaa ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa pieniä teknisluonteisia täydennyksiä ja korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).