Tarkastuslautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Integraation ja yhteistyön johtaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella

716/2022

Perustelut

.

Ehdotus

.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).