Tarkastuslautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Vuoden 2022 arviointikertomus

131/2022

Perustelut

Käsitellään mahdollisia vuoden 2022 arviointikertomuksen aiheita, kuten

  • PirSOTE- ja PirKOTI –hankkeet (aineisto kokouksen oheismateriaalina)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistussopimukset (aineisto kokouksen oheismateriaalina)

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin taulo § 18 käsittelyn jälkeen klo 10.00-10.05.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).