Tarkastuslautakunta, kokous 21.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Hankintatoimen järjestäminen

Valmistelija

  • Anniina Tirronen, Hankintajohtaja, anniina.tirronen@pirha.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta saa selvityksen Strateginen ohjaus ja järjestäminen -palvelulinjan vastuulle kuuluvasta hankintatoimesta sekä hankintatoimen ajankohtaisista asioista. Selvityksen antaa hankintajohtaja Anniina Tirronen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana hankintajohtaja Anniina Tirrosta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).