Tarkastuslautakunta, kokous 21.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Integraation ja yhteistyön johtaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella

716/2022

Valmistelija

  • Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta saa selvityksen integraation ja yhteistyön johtamisesta hyvinvointialueella. Selvityksen antaa integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko § 28 aikana klo 10.26-10.32.

Kuultiin asiantuntijana integraatiojohtaja Tuukka Salkoahoa, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Ilkka Sasi poistui kokouksesta ja varajäsen Ali-Reza Abdali saapui samanaikaisesti kokoukseen.

Merkittiin, että Kauko Turunen poistui kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).