Tarkastuslautakunta, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Henkilöstösuunnittelu

Perustelut

Tarkastuslautakunta saa selvityksen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen liittyvästä henkilöstösuunnittelusta ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista. Selvityksen antaa henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 23 aikana henkilöstöjohtaja Taina Niirasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).