Tarkastuslautakunta, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.  

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Erkki Paloniemi ja Jari Haaparanta.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Kahelin ja Jari Haaparanta.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Nea Lehmussaari saapui kokoukseen § 21 aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).